Hàng trăm dự án về website, phần mềm và quảng cáo cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước.