Dịch vụ tên miền

Đăng ký tên miền thương hiệu giúp khách hàng dễ dàng tìm thấy bạn trên Internet.

Bảng giá tên miền


Dịch vụ máy chủ ảo

Thời gian hoạt động (uptime) 99,9%. Cam kết hiệu năng (IOPs) và bồi thường bằng tài chính.

Bảng giá máy chủ ảo


Dịch vụ Linux Hosting

Sử dụng ổ cứng SSD. Cam kết online 99,9%. Công cụ quản trị Hosting và Phần mềm có bản quyền

Bảng giá linux hosting


Dịch vụ bảo mật web

Website của bạn có sử dụng SSL sẽ làm tăng độ tin cậy cho khách hàng và được Google ưu tiên tìm kiếm.

Bảng giá bảo mật web